Zasady i warunki użytkowania („Warunki”)

Ostatnia aktualizacja: 23 stycznia, 2016

Przeczytaj uważnie niniejsze Warunki świadczenia usług („Warunki”, „Warunki świadczenia usług”) przed skorzystaniem z witryny https://pl.intelligentlabs.org („Serwis) obsługiwanej przez Rad One LTD („nas”, „my” lub „nasz”).

Twój dostęp do Serwisu i korzystanie z niego zależy od akceptacji i przestrzegania poniższych Warunków. Niniejsze warunki dotyczą wszystkich odwiedzających, użytkowników i innych osób, które uzyskują dostęp do Serwisu lub z niego korzystają.

Uzyskując dostęp do Serwisu lub z niego korzystając, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków. Jeśli nie zgadzasz się z którąkolwiek częścią warunków, nie możesz uzyskać dostępu do Serwisu.

Zakupy

Zachęcamy do zapoznania się ze swoimi prawami zawartymi w Sale of Goods Act z 1979 roku, Unfair Contract Terms Act z 1977 roku oraz Unfair Terms in Consumer Contracts Regulations z 1999 roku.

Jeśli chcesz kupić jakikolwiek produkt lub usługę udostępnioną za pośrednictwem Serwisu („Zakup”), możesz zostać poproszony o podanie pewnych informacji związanych z Zakupem, w tym między innymi o numer karty kredytowej, datę ważności karty kredytowej, Twój adres rozliczeniowy i informacje o wysyłce.

Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że: (i) ma prawo do korzystania z dowolnej karty kredytowej lub innych metod płatności w związku z każdym zakupem; i że (ii) informacje, które nam przekazuje, są prawdziwe, poprawne i kompletne. Użytkownik wyraźnie zgadza się, że Rad One LTD nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty lub szkody wynikające z przekazania fałszywych lub niedokładnych informacji.

Przekazując nam takie informacje, użytkownik przyznaje nam prawo do udostępniania informacji stronom trzecim w celu ułatwienia realizacji zakupów.

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy lub anulowania zamówienia w dowolnym momencie z pewnych powodów, w tym między innymi: dostępności produktu lub usługi, błędów w opisie lub cenie produktu lub usługi, błędu w zamówieniu lub innych przyczyn. Wyraźnie zgadzasz się, że Rad One LTD nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty lub szkody wynikające z takiego anulowania.

Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia lub anulowania zamówienia w przypadku podejrzenia oszustwa lub nieautoryzowanej lub nielegalnej transakcji.

Oferujemy 30-dniową gwarancję zwrotu pieniędzy na wszystkie produkty. Skontaktuj się z nami pod adresem e-mail: support@intelligentlabs.org z identyfikatorem zamówienia, aby uzyskać więcej informacji.

Oferujemy 3 standardy wysyłki:

  • Priorytet (1-2 dni)
  • Standard (5-7 dni)
  • Przyspieszony (2-5 dni)

Zwroty

Jeśli nie jesteś w 100% zadowolony z zakupu, możesz zwrócić produkt i uzyskać pełny zwrot pieniędzy lub wymienić produkt na inny, niezależnie od tego, czy jest podobny.

Możesz zwrócić produkt przez okres aż do 30 dni od daty zakupu.

Skontaktuj się z nami pod adresem support@intelligentlabs.org, aby otrzymać zwrot pieniędzy.

Dostępność, błędy i nieścisłości

Stale aktualizujemy naszą ofertę produktów i usług w Serwisie. Produkty lub usługi dostępne w naszym Serwisie mogą być niewłaściwie wycenione, opisane niedokładnie lub niedostępne, a my możemy napotkać opóźnienia w aktualizacji informacji w Serwisie i naszych reklamach na innych stronach internetowych. Wyraźnie zgadzasz się, że jakakolwiek taka oferta produktu lub usługi nie stanowi oferty prawnej, która może wywoływać skutki prawne.

Nie możemy i nie gwarantujemy dokładności ani kompletności jakichkolwiek informacji, w tym cen, zdjęć produktów, specyfikacji, dostępności i usług. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub aktualizacji informacji oraz do poprawiania błędów, nieścisłości lub przeoczeń w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia. Sekcja „Dostępność, błędy i nieścisłości” nie narusza istniejących praw ustawowych.

Konkursy, loterie i promocje

Wszelkie konkursy, loterie i inne promocje (zwane łącznie „Promocjami”) udostępniane za pośrednictwem Serwisu mogą podlegać innym zasadom niż niniejsze Warunki. Jeśli uczestniczysz w jakichkolwiek promocjach, zapoznaj się z obowiązującymi zasadami, a także z naszą polityką prywatności. Jeśli zasady promocji są sprzeczne z niniejszymi warunkami, obowiązują zasady promocji. Warunki wszelkich innych „promocji” są niezależne od niniejszej umowy.

Konta

Tworząc u nas konto, musisz podać nam dokładne, kompletne i aktualne informacje. Niezastosowanie się do tego stanowi naruszenie Warunków, co może skutkować natychmiastowym zamknięciem konta w naszym Serwisie.

Użytkownik jest odpowiedzialny za ochronę hasła używanego do uzyskania dostępu do Serwisu oraz za wszelkie działania lub czynności z użyciem hasła użytkownika, niezależnie od tego, czy hasło jest używane w naszym Serwisie, czy w serwisie zewnętrznym.

Zgadzasz się nie ujawniać swojego hasła osobom trzecim. Musisz nas natychmiast powiadomić, gdy dowiesz się o każdym naruszeniu bezpieczeństwa lub nieuprawnionym użyciu swojego konta.

Jako nazwy użytkownika nie możesz używać nazwy innej osoby lub podmiotu, która nie jest legalnie dostępna do użytku, nazwy lub znaku towarowego, który podlega jakimkolwiek prawom innej osoby lub podmiotu innego niż Ty bez odpowiedniej autoryzacji lub nazwy, która jest obraźliwa, wulgarna lub nieprzyzwoita. Wyraźnie zgadzasz się, że nie możemy ponosić odpowiedzialności za żadne straty lub szkody wynikające z jakichkolwiek wprowadzających w błąd informacji w tym zakresie.

Własność intelektualna

Serwis oraz jego oryginalne treści, funkcje i funkcjonalność są i pozostaną wyłączną własnością Rad One LTD i jej licencjodawców. Usługa jest chroniona prawem autorskim, znakiem towarowym i innymi przepisami zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i za granicą. Nasze znaki towarowe i strój handlowy nie mogą być używane w połączeniu z jakimkolwiek produktem lub usługą bez uprzedniej pisemnej zgody Rad One LTD.

Linki do innych stron internetowych

Nasz Serwis może zawierać linki do stron internetowych lub usług stron trzecich, które nie są własnością, ani nie są kontrolowane przez Rad One LTD.

Rad One LTD nie ma kontroli i nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za treść, politykę prywatności lub praktyki stron internetowych lub usługi stron trzecich. Użytkownik potwierdza, że zgadza się, że Rad One LTD nie ponosi odpowiedzialności, bezpośrednio lub pośrednio, za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane przez lub w związku z wykorzystaniem lub poleganiem na takich treściach, towarach lub usługach dostępnych na stronie lub za pośrednictwem takich witryn lub usług.

Zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z zasadami i warunkami oraz polityką prywatności stron internetowych lub usług stron trzecich, które odwiedzasz.

Odszkodowanie

Użytkownik zgadza się bronić i zabezpieczyć Rad One LTD oraz jego licencjobiorców i licencjodawców, a także ich pracowników, kontrahentów, agentów, urzędników i dyrektorów przed wszelkimi roszczeniami, odszkodowaniami, zobowiązaniami, stratami, kosztami lub długami oraz wydatkami (w tym między innymi opłaty adwokackie), wynikające z: a) korzystania i dostępu do Serwisu przez Ciebie lub dowolną osobę korzystającą z Twojego konta i hasła; lub b) naruszenia niniejszych Warunków.

Ograniczenie odpowiedzialności

W żadnym wypadku Rad One LTD ani jej dyrektorzy, pracownicy, partnerzy, agenci, dostawcy lub podmioty stowarzyszone nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek pośrednie, przypadkowe, specjalne, wynikowe lub karne szkody, w tym między innymi utratę zysków, danych, użytkowania, wartości firmy lub innych niematerialnych strat wynikających z (i) Twojego dostępu do lub korzystania z lub niemożności dostępu do Serwisu lub korzystania z niego; (ii) wszelkiego zachowania lub treści osób trzecich w Serwisie; (iii) wszelkich treści uzyskanych z Serwisu; oraz (iv) nieautoryzowanego dostępu, wykorzystania lub zmiany Twoich transmisji lub treści, czy to na podstawie gwarancji, umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania) lub innej teorii prawnej, niezależnie od tego, czy zostaliśmy poinformowani o możliwości wystąpienia takich szkód, a nawet jeżeli okaże się, że środek zaradczy przedstawiony w niniejszym dokumencie nie spełnił swojego zasadniczego celu.

Wyłączenie odpowiedzialności

Użytkownik korzysta z Serwisu na własne ryzyko. Serwis jest świadczony na zasadzie „TAK JAK JEST” i „JAK JEST DOSTĘPNY”. Serwis jest świadczony bez jakichkolwiek gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w tym, między innymi, dorozumianych gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, nienaruszania lub wykonania.

Rad One LTD, jej spółki zależne, stowarzyszone i licencjodawcy, nie gwarantują, że a) Serwis będzie działać nieprzerwanie, bezpiecznie lub będzie dostępny w dowolnym momencie lub miejscu; b) wszelkie błędy lub wady zostaną poprawione; c) Serwis jest wolny od wirusów lub innych szkodliwych elementów; lub d) wyniki korzystania z Serwisu spełnią Twoje wymagania.

Wyłączenia

Bez ograniczania ogólnych zasad powyższego i bez względu na jakiekolwiek inne postanowienie niniejszych warunków, w żadnym wypadku Rad One LTD nie będzie ponosić wobec Ciebie ani żadnej innej osoby odpowiedzialności za jakiekolwiek pośrednie, przypadkowe, wynikowe, specjalne, karne lub przykładowe straty lub szkody wynikające z Serwisu lub w związku z korzystaniem z Serwisu, niniejszymi Warunkami, przedmiotem niniejszych Warunków, rozwiązaniem niniejszych Warunków lub w inny sposób, w tym między innymi obrażenia ciała, utratę danych, biznes, rynki, oszczędności, dochody, zyski, wykorzystanie, produkcję, reputację lub dobrą wolę, spodziewane lub inne, lub straty ekonomiczne, zgodnie z dowolną teorią odpowiedzialności (czy to w umowie, czynu niedozwolonego, ścisłej odpowiedzialności, czy w jakiejkolwiek innej teorii, prawie lub kapitale), niezależnie od jakiegokolwiek zaniedbania lub innej winy lub wykroczenia (w tym między innymi rażącego niedbalstwa i fundamentalnego naruszenia) przez Rad One LTD lub każdą osobę, za którą Rad One LTD jest odpowiedzialny,

Prawo właściwe

Niniejsze Warunki podlegają i będą interpretowane zgodnie z prawem Anglii i Walii, bez względu na przepisy kolizyjne.

Nasz brak egzekwowania jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków nie będzie uważany za zrzeczenie się tych praw. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane przez sąd za nieważne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia niniejszych Warunków pozostaną w mocy. Niniejsze Warunki stanowią całą umowę między nami dotyczącą naszego Serwisu i zastępują wszelkie wcześniejsze umowy między nami dotyczące Serwisu.

Zmiany

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub zastąpienia niniejszych warunków według własnego uznania w dowolnym momencie. Jeśli zmiana jest istotna, postaramy się o tym powiadomić z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem przed wejściem w życie nowych warunków. To, co stanowi istotną zmianę, zostanie ustalone według naszego wyłącznego uznania.

Kontynuując korzystanie z naszego Serwisu lub korzystanie z niego po wejściu w życie tych zmian, wyrażasz zgodę na związanie się zmienionymi warunkami. Jeśli nie zgadzasz się na nowe warunki, musisz przestać korzystać z Serwisu.

Polityka prywatności i polityka plików cookie

Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności i Polityką dotyczącą plików cookie. Zgadzasz się, że stanowią one część niniejszych warunków. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu należy zapoznać się z naszą Polityką prywatności i Polityką dotyczącą plików cookie.

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz pytania dotyczące niniejszych warunków, skontaktuj się z nami.